ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นของแถมโปรโมชั่นของแถม
  • เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ขนาด 13,000 BTU 1 เครื่อง (ติดผนังในห้องนอนมาสเตอร์)
  • พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำยี่ห้อ KIKAWA ขนาด 400 วัตต์
  • พร้อมติดตั้งถังน้ำยี่ห้อ FLOW-D ขนาด 800 ลิตร
  • ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ให้ผู้จะชื้อ
  • ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของยอดกู้ทั้งหมด
  • ฟรีค่าบริการส่วนกลางให้ผู้จะชื้อล่วงหน้า 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 10,800 บาท
  • ฟรีค่าประเมิน
  • ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน*

ข้อความที่ปรากฎบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด*